tac-gia-jason-selk

Tác giả jason selk

Admin 21/10/2018

Jason Selk là giám đốc tâm lý học thể thao St. Louis Cardinals. Ông cũng là giám đốc và chủ sở hữu của Enhanced Performance Inc., có thể được tìm thấy trên trang web tại www.enhancedperformanceinc.com. Hiện tại ông đang sống ở St. Louis, Missouri.

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN